SEO Sökmotoroptimering och dess process

I denna SEO artikel Sökmotoroptimering och dess process pratar vi om optimering för själva webbplatsen, det som kallas on-page SEO som betyder (SEO arbetet på webbsidan). Det är som det låter av naturliga själ motsatsen till  off-page SEO som det heter med länkbyten och sökmotor-optimering på refererande webbplatser som ex. sociala nätverk, länkkataloger mm.

Planering > Strukturering > Sökordsanalys > Sökordsoptimering > Sökmotoroptimering > Publicering

Sökmotor optimering på svenska eller förkortat ”SEO” står för engelskans Search Engine Optimization, och innebär allt från planeringen av en tydlig struktur -till en färdig webbplats.

Uppbyggnaden av en optimal SEO ”ur sökmotorernas perspektiv” vänlig webb-struktur, samt rubriksättningar är ett väldigt grundläggande krav för att kunna optimera en webbplats för sökmotorer. En sökmotor ser inte webbsidor och webbinnehåll som vi, och för att uppnå ett bra gensvar på sökmotorer som ex. Google måste man förstå hur sökmotorerna ser och upplever webbplatsen. Det mest  grundläggande för att lyckas med optimeringen av en webbplats är en tydlig struktur och saklighet. D.v.s. dela upp innehållet, och håll isär ämnena. När sidan väl är strukturerad och uppdelad i dess olika ämnen, går arbetet vidare.

SEO förberedande Sökordsanalys

En sökordsanalys är analyserings-processen av de olika ord och fraser som är relevanta till det tilltänkta webbinnehållet. I analysen jämför man popularitet på olika böjningar av tilltänkta ord och fraser, jämför ordet i särskriven form om det det är möjligt. Man försöker även hitta ordet eller frasen ur ”andra persons perspektiv” d.v.s. ”Ett ur personen som söker perspektiv”.

SEO och sökordsoptimering

Sökordsoptimeringen innebär att man böjer orden och fraserna, samt växlar orden i fraserna man kommit fram till i den föregående sökordsanalysen ytterligare. Låtsas att du håller på att skriva en artikel om ”hundrasen labrador” då skulle du kanske vilja hamna högt på just sökordet ”hundrasen labrador” men skulle även vilja bli hittad på bara ordet ”labrador”. I sökordsoptimeringen skulle vi då gjort följande med frasen resp. ordet: ”hundrasen labrador”,”hundraser som labrador”,”rasen labrador”,”labrador rasen”… etc.. ”labrador”,labradorer”,”labradoren”… etc..
Ett ”huvudnyckelord” och ”huvudnyckel-fras” tilldelas varje enskild sida på sajten. Viktigt är här att du inte glömmer att tilldela minst en bild per sida den tilltänkta frasen i bildens alternativa text tag. När optimeringen är klar kommer nästa fas..

SEO:ns sista stadie sökmotoroptimering

I sista stadiet sökmotoroptimering tilldelas nu varje sida och bild på den enskilda webbsidan dess anpassade sökord och fraser. Dvs. de noga avvägda nyckelord, sökord, fraser och  beskrivningar, som framkommit genom sökordsanalysen och sökordsoptimeringen. Här måste varje sida som optimeras ha ”headings” som innehåller ordet eller frasen. Gärna flera <H1> – <H4>, och ordet eller frasen skall helst dyka upp i början av dessa. Paragraftexten måste även den innehålla ordet eller frasen så naturligt som möjligt i början av artikeln, samt någon eller några gånger till i artikeln. Men tjata det inte! Då får det omvänd effekt! Behöver du ändå använda ordet eller frasen flera gånger så hitta ett synonymt ord.

Sökordsanalys

Vad era potentiella besökare faktiskt söker på för att hitta er

Sökordsoptimering

Varje webbsidas utvalda sökord och fraser på rätt plats

Sökmotoroptimering

Optimering av en webbplats för att hamna högre i sökresultat